Grote gemeenten hekelen privatisering bouwtoezicht

‘Nederlandse bouw groeit harder dan bouwsectoren in andere EU-landen’
October 7, 2017
Hello world!
January 28, 2021

Grote gemeenten hekelen privatisering bouwtoezicht

De vier grote gemeenten willen niet dat het toezicht op de bouw van huizenblokken, flats en kantoren wordt geprivatiseerd. In een brandbrief vragen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag de Eerste Kamer om een wetsvoorstel daarover af te wijzen.
Dat wordt dinsdag besproken.

De Volkskrant meldt dat de gemeenten een verslechtering van het bouwtoezicht vrezen als een private aanbieder dat gaat uitvoeren. Nu zijn de gemeenten nog zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Ze hebben de Eerste Kamer laten weten zich niet achter een stelsel te kunnen scharen dat vereist dat zij ingrijpen als dat nodig is, zonder dat adequaat kan worden toegezien op de bouw.

Kwaliteitsborger
Het wetsvoorstel voorziet in het scheppen van een nieuwe functie, de zogeheten private kwaliteitsborger. Die gaat toezien op het naleven van bouwvoorschriften. De Tweede Kamer stemde afgelopen februari in met het voorstel, maar liet wel opnemen dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning een risicobeoordeling uitvoert om mogelijke gevaren te verkennen.

Een andere toevoeging van de Kamer was dat gemeenten tien dagen voor oplevering van een gebouw toestemming moeten verlenen, zodat ze erop kunnen toezien dat de regels worden gevolgd.

Afgeslankte versie
Volgens de gemeenten is het wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt echter een afgeslankte versie. Ze wijzen op een proef van de nieuwe toezichtsmethode in Den Haag, waaruit bleek dat veel bouwfouten niet werden gesignaleerd door de kwaliteitsborger. Bij vier van de tien projecten in de proef zag de gemeente zich genoodzaakt in te grijpen. Twee van die projecten werden helemaal stilgelegd wegens instortingsgevaar.

De gemeenten vrezen ook mogelijke belangenverstrengeling. De toezichthouder wordt betaald door de opdrachtgever van het bouwproject.

Minder fouten
Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet de Volkskrant weten dat de gemeente in het nieuwe voorstel nog steeds bepaalt of een gebouw in gebruik mag worden genomen.

Er worden minder bouwfouten gemaakt als de gemeenten het toezicht, “dat nu nauwelijks of zeer gebrekkig plaatsvindt”, uit handen geeft aan specialisten die regelmatig langskomen, aldus de woordvoerder.

Door: NU.nl (https://www.nu.nl/economie/4813677/grote-gemeenten-hekelen-privatisering-bouwtoezicht.html)